Înființări Firme, Asistență/Reprezentare la O.R.C.

Infiintarea unei societati comerciale reprezinta primul si cel mai important pas in dezvoltarea unei afaceri, cabinetul nostru de avocatura acorda asistenta de specialitate la infiintari firme si reprezentare la ORC. Oferim servicii juridice de la alegerea formei juridice pe care o va imbraca firma dvs., (SRL, SA, SNC, SCS, SCA) precum si in cazul oricaror alte modificari care se pot aduce actelor constitutive ale unei societati comerciale, pana la radierea lor din Registrul Comertului. Serviciile juridice oferite de cabinet avocat P.R. in domeniile de infiintari firme si reprezentare la ORC includ:

- consultanta juridica de specialitate in procedura de infiintare de societati comerciale;

- asistenta si reprezentare la ORC;

- infiintare societati comerciale;

- infiintare firme pentru tineri antreprenori;

- rezervare denumire societate;

- servicii juridice de redactare de acte constitutive, acte aditionale, contracte de cesiune, contracte de comodat, precum si orice alte modificari ale actelor constitutive ale unei societati;

- asistenta juridica in obtinerea autorizatiei de functionare; - asistenta in obtinerea certificatului constatator;

- asistenta juridica in obtinerea certificatului de cazier fiscal;

- redactare acte aditionale, hotarari AGA;

- majorare/reducere capital social;

- cesiune parti sociale/actiuni;

- intrare/retragere asociati;

- numire administratori/cenzori;

- infiintare/radiere puncte de lucru, sucursale, filiale, reprezentante;

- modificare de sediu, prelungire contracte de sediu;

- modificare denumire societate;

- completare obiecte de activitate;

- modificare date de identificare asociati;

- achizitii, fuziuni de societati,

- dizolvare, lichidare, reorganizare judiciara, faliment;