ONORARII

Abordarea cabinetului de avocatura in ceea ce priveste onorariile este una flexibila. In vederea stabilirii onorariilor promovam principiul negocierii directe intre avocat si clienti. Onorariile se stabilesc liber intre avocat si client, atat in ceea ce priveste cuantumul acestora, cat si modalitatile si esalonarile de plata si se prevad in contractul de asistenta juridica la data incheierii acestuia. "Este interzisa fixarea de onorarii minime, recomandate sau maxime de catre organele profesiei, de catre formele de exercitare a profesiei de avocat sau de catre avocati." (Statutul profesiei de avocat).

 

Prestam serviciile de consultanta juridica contra unui onorariu stabilit pe ora petrecuta in favoarea clientului sau contra unui onorariu lunar. Cabinetul nostru foloseste sistemul onorariilor lunare fixe, in cazul in care lucram cu clientii pe o baza permanenta.

 

Practicam atat onorarii fixe, onorarii orare cat si onorarii de succes, astfel va putem oferi cea mai potrivita combinatie in functie de profilul si necesitatile dvs.
- onorarii orare - sunt stabilite pe ora de lucru, respectiv o suma fixa cuvenita pentru fiecare ora de servicii profesionale prestate;
- onorarii fixe (forfetare) - constau intr-o suma fixa cuvenita pentru un serviciu profesional; aceste onorarii se datoreaza indiferent de rezultatul obtinut prin prestarea serviciilor profesionale; se pot fixa si onorarii periodice (lunare), inclusiv sub forma forfetara;
- onorarii de succes – vine in completarea onorariului fixat putem conveni un onorariu de succes, cu titlu complementar, in functie de rezultat sau de serviciul furnizat; onorariul de succes consta intr-o suma fixa sau variabila stabilita pentru atingerea unui anumit rezultat;

 

In procesele ce au ca obiect recuperarea creantelor, onorariul se calculeaza in functie de valoarea sumei de recuperat. Initial va putem prezenta o oferta initiala privind: o suma estimativa a onorariilor practicate, bazate pe previziunea duratei de lucru, pe informatiilor asigurate de catre client.

 

Daca aveti intrebari in legatura cu onorariile va rugam sa ne contactati prin intermediul acestui site.