Munkajog

A munkaerő-menedzsment fontos részét képezi minden üzleti tevékenységnek. A munkajogi jogszabályok és a munkajogi kapcsolatok rendszere rendkívül összetett. Hatékony jogi tanácsadást kínálunk ügyfeleinknek a munkajog minden területén.

A szolgáltatások magukba foglalják a következőket:

- Tanácsadás munkajogi kapcsolatok és munkajogi szabályok tekintetében;

- Tanácsadás munkaszerződések tárgyalása kapcsán;

- Tanácsadás és segítségnyújtás a viták rendezése kapcsán;

- Munkaköri leírások, szervezeti és működési szabályzatok előkészítése;