Jogi szolgáltatások

Célunk ügyfeleink számára megtalálni a biztonságos és hatékony megoldásokat, minden adott helyzetben. Az ügyvédi iroda főként a kereskedelmi és üzleti jogra specializálódott. A romániai magyar ügyvédi irodánk szolgáltatásai gyakran igénybe vannak véve magyarországi cégek által főként piaci terjeszkedés és Romániai piacon való jelenlét esetén.

Az ügyvédi iroda jogi tanácsadást biztosít vállalkozásoknak Romániában és külföldön egyaránt. Az ügyvédi szolgáltatásokat főként Erdélyben (Marosvásárhely, Kolozsvár, Nagyvárad) és Bukarestben nyújtjuk, viszont igény szerint külföldön is védjük ügyfeleink érdekeit.
Hogy megfeleljünk a kliensek aktuális igényeinek, irodánk minőségi szolgáltatások átfogó választékát kínálja:


1. Cégalapítás és segítség/képviselet a cégbejegyzési eljárásban

A cégalapítás az első és legfontosabb lépés egy vállalkozás életében, ügyvédi irodánk segítséget nyújt a cégforma kiválasztásában, az alapító okiratok előkészítésében és a regisztrációs folyamat során... részletek »


2. Kereskedelmi jog és gazdasági jog

Ügyvédi irodánk képviseli ügyfeleit valamennyi üzleti tevékenységükben úgy itthon, mint külföldön. Ezen túlmenően, az ügyvédi irodánk jogi tanácsadást kínál ügyfeleinek nemzetközi kereskedelmi kérdésekben, és az EU joggal kapcsolatos problémákban...részletek »


3. Segítségnyújtás a kereskedelmi társaságok menedzsmentjében és az adminisztrációs tevékenység során

Célunk, hogy segítsük a cégek hatékony működését. A kliensek kérésére aktív jogi tanácsadói szerepet vállalunk a mindennapi tevékenységek során, és segítséget nyújtunk a cégmenedzsmentben. A tapasztalat azt mutatja, hogy ... részletek »


4. Követelések behajtása és tanácsadás a végrehajtási eljárás során

Az egyik leggyakoribb probléma a romániai vállalatok életében a kintlévőségek, követelések fölhalmozódása. A kintlévőségek behajtása egy meglehetősen nehéz folyamat...részletek »


5. Csődeljárás és átszervezés

Egyes vállalatok nehéz gazdasági helyzetbe kerülhetnek tevékenységük során, sőt egyesek fizetésképtelenné is válhatnak. Ügyvédi irodánk megfelelő tanácsadást nyújt a fizetésképtelenségi eljárás alá vont cégeknek... részletek »


6. Képviselet peres ügyekben

Ha a viták békés úton való megoldása nem lehetséges, támogatást nyújtunk ügyfeleinknek problémáik peres úton való rendezésében... részletek »


7. Közösségi és nemzetközi határozatok elismertetése és végrehajtása

Ügyvédi irodánk jelentős tapasztalattal rendelkezik a külföldi határozatok Romániában való elismertetésében és végrehajtásában... részletek »


8. Ingatlanjog és ingatlanfejlesztési projektek

Irodánk tanácsadást vállal ingatlanjogi kérdésekben és speciális tanácsadást szolgáltat ingatlanfejlesztési projektek esetében...részletek »


9. Munkajog

A munkaerő-menedzsment fontos részét képezi minden üzleti tevékenységnek. A munkajogi jogszabályok és a munkajogi kapcsolatok rendszere rendkívül összetett... részletek »


10. Adójog, bankjog

A román adójogi szabályozás rendkívül összetett, és folyamatos változásokon esik át. Az iroda bankjogi és adójogi gyakorlata a szolgáltatások széles körét foglalja magában... részletek »


11. Az európai kereskedelmi jog és az európai magánjog, jogi tanácsadás az EU által finanszírozott projektek kapcsán

Az európai kereskedelmi jog és az európai magánjog növekvő jelentőséggel bíró jogágak. Irodánk célja jelentős figyelmet tulajdonítani e szakterületeknek és magas szintű szolgáltatást nyújtani ügyfeleinknek...részletek »


12. Szellemi tulajdonjog

Ügyvédi irodánk teljes körű szolgáltatást nyújt a szellemi tulajdonnal kapcsolatban. Célunk, hogy megfelelő védelmet nyújtsunk a védjegyek, szabadalmak és más szellemi tulajdonjogok terén ügyfeleinknek... részletek »


13. Hazai és nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás

A választottbíráskodás egy alternatív módja a viták bíróságokon kívüli rendezésének. A választottbírósági eljárás kétféle lehet: ad-hoc választottbíróság és... részletek »


14. Jogi tanácsadás új befektetések vagy üzleti terjeszkedés esetén

Befektetni új piacokon vagy terjeszkedni egy adott piacon jelentős kihívást jelent minden cég számára... részletek »


15. Segítségnyújtás és jogi tanácsadás a közbeszerzési eljárásokban

Irodánk tapasztalattal rendelkezik a közbeszerzési jog területén is. Ügyfeleinknek teljes körű tanácsadást nyújtunk az ajánlat előkészítésétől egészen a projekt megvalósításáig... részletek »


16. Informatikai jog

Irodánk tevékenysége kiteljed az informatikai jog területére, a szellemi tulajdonjog védelmére, adatvédelemre és az e-kereskedelemre is... részletek »

17. Orvosi jog

Ügyvédi irodánk tanácsokat nyújt egészségügyi szakembereknek, orvosoknak, egészségügyi intézményeknek, kórházaknak és betegeknek egyaránt... részletek »